Riistansuojelijat ry

ILVEKSEN PYYNNIN PELISÄÄNNÖT

ILVEKSEN PYYNNIN PELISÄÄNNÖT 2019

Tyrnävän Riistansuojelijat ry ja Ala-Temmeksen Erä

1§           Ilveksen metsästykseen ilmoittaudutaan ennen pyynnin aloittamista

2§           Ilveksenmetstys tapahtuuseurueiden yhteismetsästyksenä Ilveksenmetsästys pyyntialueella. Lupamäärä on yksi (1) ilves.

3§           Lupaosakkaiden tulee ilmoittaa yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt toimivat myös metsästyksen johtajina.

4§           Lupaosakkaiden yhteyshenkilöt valitsevat metstyksenjohtajan. Metstyksen johtaja vastaa metsästyksestä ja tiedottamisesta.

 Metsästyksen johtajiksi valittiin Tauno Nissinen ja Tapio Uotila. Varajohtajiksi valittiin Juha-Pekka Hemmoranta, Sakari Lumijärvi, Juha Vikiö, Arto Fyrsten, Reijo Kylli, Kari Uotila ja Esko Pietilä.

 Pyynnin johtajana toimii luvan haltijan määräämä johtaja sen seuran alueelta, jonka alueella ollaan pyynnissä.

 

 5§          Metstys aloitetaan seuruepyyntinä aikaisintaan lauantaina 5.1.2019 ja jatkuu viikonloppuisin 10.2.2019 saakka. Sovittaessa on mahdollisuus pyytää myös arkisin. Viikolla tapahtuva pyynti aloitetaan johtajiston päätöksellä. 5.1.2019 alkaen on loukkupyynti sallittua. Loukkupyynti on sallittu ainoastaan asutusten lähellä asustelevien ilvesten pyyntiin.

10.2.2019 alkaen pyynti vapautetaan viikonloppuisin tapahtuvasta seuruepyynnistä/yhteispyynnistä. Lisäksi arkipyynti on tämän jälkeen mahdollista. Ilmoitus pyyntimahdollisuudesta kaikille metsästäjille 6§ mukaisesti.

 Mahdollisesta pyyntitilanteesta on tehtävä ilmoitus pyyntiluvan haltijalle, joka päättää pyynnin aloittamisen ja määrää pyyntitapahtumalle johtajan.

 ILVESTÄ EI SAA AMPUA ILMAN JOHTAJAN LUPAA.

 Jokainen metstysseura ajaa omanalueen ja kartoittaa ilvekset viimeistään pyyntiaamuna. Metsästysalueen teiltä ja poluilta tarkistetaan jälkihavainnot. Tarkastettavat tiet sovitaan etukäteen. Havainnot ilveksestä ja niiden jäljistä ilmoitetaan Whatsapp ryhmässä. Johtajisto ättää mistäpyynti aloitetaan. Seurojen yhteyshenkilöt on syytä etukäteen suunnitella eri alueiden passitukset valmiiksi. Penkkateiden käyttö on sulan maan aikana mahdollista vain maanomistajan luvalla.

 

 6§           Metstyksestä ilmoitetaan johtajiston toimesta whatsappilla ennen pyynnin alkamista, kun jälkiseurannan perusteella kaatoluvan mukainen yksilö on sopivalla metstysalueella. Halukkaiden on syytä olla valmiudessa viikonloppuna ja muina yleisi vapaapäivinä. Hälyaika whatsapp-ilmoituksesta ilmoitetulle kokoontumispaikalle ennen metsästyksen aloittamista on yksi (1) tunti. Pyynti aloitetaan metsästyksen johtajan päätöksellä. Metsästyksen johtaja määrää passipaikat.

 7§           Metsästyksessä tulee käyttää aseena haulikkoa

 8§           Haulikoko tulee olla max 5 mm.

 9§           Ampumamatka saa olla maksimissaan 40 metriä

 10§         Metstyksessäammutaan vain yksittäistä ilves. Naarasta jota vuotta nuorempi pentu seuraa, EI saa ampua. Pyynnin ollessa meneillään ei ammuta muuta riistaa. Pyynnissä metsästys kohdistetaan pihavierailuja ja kotieläinvahinkoja aiheuttaviin ilveksiin.

 11§         Ilveksen kaatajaksi katsotaan henkilö, joka ampuu viimeisen kuolettavan laukauksen. (ns. viimeisen haulin sääntö).

 12§         Metstyksenjohtaja vastaa metstyksen tuloksen tiedottamisesta asianosaisille.

 13§         Metsästykseen osallistuva huolehtii henkilökohtaisesti lupapapereista ja vastaa niistä tarkistettaessa

 14§         Metstyksessä on noudatettava varovaisuutta. Viereisen passimiehen sijainti on tiedettävä. Metstäjä vastaaomasta laukauksestaan.

 15§         Jokainenseura vastaa oman alueen metstysoikeudesta. Pienriistan rauhoitusalueen aluetunnus Tyrnävälle BHUBSNNXH6

 16§         Jokaisella jahtiino sallistuvalla on oltava vastaava huomiovaatetus kuin hirvenmetsästyksessä. Huomiovärillinen päähine ei ole pakollinen mutta suotava. Pyyntiin saa osallistua ainoastaan seurojen jäsenet, poikkeus §:ssä 17.

 17§        Yhteyshenkilöt kartoittavat koiratilanteen seurassa. Pyyntiin käytetään ensisijaisesti seurojen jäsenten omia koiria. Ajojärjestys sovitaan pyyntiaamuna. Kaikkia koiriapyritään käyttämään. Jälkihavainnointia suorittavalla koiramiehellä etuoikeus käyttää koiraa metsästyksessä.

 18§         Pyyntiluvan sekä sovitun mukaisesti ilveksenpyytäjällä/ ampujallaei ole oikeuttasaaliksi saatuunilvekseen pois lukien kallo.

 Mahdollisen ilveksen taljan kohtalon päättää johtajisto. Etuasemassa on Ala-Temmeksen Erä, toisena Tyrnävän riistansuojelijat ja kolmantena ampuja.

   19§        VHF-puhelimia ja whatsappia käytetään jahdissa viestivälineinä ja yhteydenpitoon.