Riistansuojelijat ry

ALUESOPIMUKSET

KYLMÄLÄN ERÄMIEHET RY

 SOPIMUS

     Tyrnävän Riistansuojelijat ry  ja Kylmälän Erämiehet  ry ovat sopineet Niskajärven ja Pitkäjärven vesilinnustuksesta seuraavasti:

     <    1. Sopimus on voimassa viisi (5) vuotta kerrallaan. Jos jompi kumpi sopijapuoli haluaa irtisa­noa sopimuksen, on  se suoritettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle viimeistään 3 kuukautta ennen metsästysvuoden alkua ( 1. 8.).

     <    2. Sopimus koskee  vesilintujen  metsästystä Niskajärven ja Pitkäjärven vesialueilla . Alueet ovat vesilinnunpyynnissä yhteisalueita, missä sopimuk­sen tehneiden seurojen jäsenet voivat metsästää seurojen välisiä rajoja noudattamat­ta.                                 

     <    3. Kukin osapuoli huolehtii valvonnasta hallinnassa olevilla alueillaan, sekä lisäksi suorittaa muutamia tarkastuksia  riistanvalvojien yhteistoiminnassa.

     <    4. Sopimusalueelle päivälupia myy Tyrnävän Riistansuojelijat ry ja Kylmälän Erämiehet  ry.

     <    5.  Lisäksi on sovittu seuraavaa:

     <    6. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta yksi kullekin sopijapuolelle.

           Paikka: Riistala ,Tyrnävän ampumarata    elokuun  18. pnä  2010

           Allekirjoitukset:

           Kauko Matinlauri                                          Timo Mustonen

           Tyrnävän  Riistansuojelijat ry                        Kylmälän Erämiehet  ry

           Pertti Juola                                                 Risto Näppä

           Tyrnävän Riistansuojelijat ry                         Kylmälän Erämiehet ry

PELSON METSÄSTYSSEURA RY

SOPIMUS

           Tyrnävän Riistansuojelijat ry  Pelson Metsästysseura ry ovat sopineet Pitkäjärven alueen vesilinnustuksesta seuraavasti:

     <    1. Sopimus on voimassa viisi (5) vuotta kerrallaan. Jos jompi kumpi sopijapuoli haluaa irtisa­noa sopimuksen, on  se suoritettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle viimeistään 3 kuukautta ennen metsästysvuoden alkua ( 1. 8.).

     <    2. Sopimus koskee  vesilintujen  metsästystä Pitkäjärvellä sekä järven lähiympäristöjä. Alueet ovat vesilinnunpyynnissä yhteisalueita, missä sopimuk­sen tehneiden seurojen jäsenet voivat metsästää seurojen välisiä rajoja noudattamat­ta.   

     <    3. Kukin osapuoli huolehtii valvonnasta hallinnassa olevilla alueillaan, sekä lisäksi suorittaa muutamia tarkastuksia  riistanvalvojien yhteistoiminnassa.

     <    4. Sopimusalueelle päivälupia myy Tyrnävän Riistansuojelijat ry ja Pelson Metsästysseura ry.

     <    5.  Lisäksi on sovittu seuraavaa: Sopimus koskee myös Niska- ja Valkeisjärveä. Riistansuojelijat ry saa vastaavasti käyttää Nokka-sarkaa (35:6) hirvenpyyntiin.

     <    6. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta yksi kullekin sopijapuolelle.

           Paikka:           Rokuan Kuntokeskus    elokuun  6. pnä  2008

           Allekirjoitukset:

           Kauko Matinlauri                                       Tero Seppänen 
Tyrnävän  Riistansuojelijat ry                 Pelson Metsästysseura ry