Riistansuojelijat ry

AMPUMARATA

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPA

Ampumaradalle on saatu ympäristölupa ja rata on käytettävissä pistoolirataa lukuuntoottamatta.   Pistoolirata avataan, kun rata on saatu kunnostettua
Haulikkoammunnat tiistaisin.

TYRNÄVÄN RAUHIONOJAN AMPUMARATA

Tyrnävän ampumarata sijaitsee 4-tieltä Tyrnävän läpi Muhokselle Kajaanintielle menevän tien varressa sen pohjois puolella.

Osoite on: Muhostie 88 Tyrnävä

Ampumarata käsittää Hirviradan, Luodikkoradan, Pienoiskivääri-Pistooliradan, Trappiradan ja kaksi Metsästyshaulikko-Skeet rataa radat ovat  AUKI ja TIISTAISIN AMMUNNAT.

 

HIRVIMERKKIAMMUNNAT   2022

Tyrnävän Riistanhoitoyhdistys ry ja Tyrnävän Riistansuojelijat ry ammunnat 

KATSO ILMOITUSTAULU VÄLILEHDELTÄ AMMUNTOJEN AJANKOHDAT

HARJOITUSAMMUNNAT 2022

Jokaisten arkipäivina pidettävien virallisten merkkiammuntojen jälkeen järjestetään harjoitusammunnat. Ensin ammutetaan virallisiin merkkiammuntoihin klo 20.00 mennessä ilmoittautuneet. Tämän jälkeen harjoitusammunnat klo 21.00 saakka tiistaisin ja torstaisin.


TYRNÄVÄN RAUHION OJAN AMPUMARATA
KIVÄÄRI-, PISTOOLI- JA HIRVIRATA TOIMINTAOHJE

YLEISTÄ

Tyrnävän ampumarata on Tyrnävän rhy:n ja Tyrnävän Riistansuojelijoiden yhdessä ylläpitämä ampumarata jäsenilleen. Rataa saavat myös käyttää Tyrnävän Reserviläisten jäsenet.

Muiden tulee sopia radan käytöstä radan valvojan kanssa puh_ 040 5412 330.

Ulkopaikkakuntalaiset voivat käyttää rataa seuran virallisina harjoitusaikoina, joista ilmoitetaan vuosittain erikseen. Ulkopaikkakuntalaiset voivat käyttää rataa myös jäsenen vieraana, jolloin jäsen vastaa vieraasta.

Ampumarata-alue on aidattu (varoituskyltit asetettu) ja pääportti lukittu (ympäristöluvan ehto).

Tyrnävän Riistansuojelijoiden jäsenet voivat hankkia numeroidun henkilökohtaisen avaimen Pasi Suotulalta Rautanet Suotulasta virka-aikana.

Tyrnävän Reserviläisten jäsenet voivat hankkia avaimen myös Pasi Suotulalta.

Avainta ei saa lainata ulkopuolisille, eikä sitä saa kopioida.

Avain käy ampumaradan porttiin sekä kivääriradalla olevaan ratakaappiin.

Ratakaapissa on jäseniä varten tauluja, paikkoja, nitoja taulujen kiinnitystä varten, ensiapulaukku sekä punainen lippu.

Lisäksi ratakaapissa on ampumaratavihko, johon radan käyttäjät kirjaavat päiväyksen, oman nimensä, millä radalla ampunut, montako laukausta ampunut ja millaisella aseella ampunut: pistooli/pienoiskivääri/kivääri (ympäristöluvan ehto)

AUKIOLOAJAT (ympäristöluvan ehto)

Ampumarataa saa käyttää kesäaikana (kesäkuu – elokuu)

tiistai ja torstai iltaisin klo 17.00 – 21.00

talviaikana (syyskuu – toukokuu)

maanantai – perjantai klo 9.00 – 21.00

lauantai klo 9.00 – 18.00

sunnuntaisin ja juhlapäivinä ammunta on kielletty

 

 

Käytössä on tällä hetkellä HIRVIRATA, 2 paikkaa KIVÄÄRIRADALLA ja 5 paikkaa PISTOOLI/ PIENOISKIVÄÄRI RADALLA.
Lisää ampumapaikkoja kivääriradalle valmistuu syksyn aikana ja niistä ilmoitetaan erikseen.

HAULIKKORADAT OVAT AUKI JA TIISTAISIN AMMUNNAT.

 

 

TURVALLISUUSOHJEET

1.     Kivääriradoilla saa ampua vain kiväärikaliperäisillä aseilla. ( Ei haulikolla).
Pistooliammunta suoritetaan pistooliradalla. Pistooliradalla saa ampua vain pistoolilla ja pienoiskiväärillä.

2.     Maalitaulut on asetettava taustavallia (olkipaalit) vasten niille tehtyihin kiinnityslaitteisiin samalle tasalle.

Maalitaulujen asettelu välimaastoon on ehdottomasti kielletty kimmokevaaran vuoksi.

3.     Radalla ei saa ampua vinosti ampumasuuntaan nähden (esim. paikalta 1 tauluun 10). Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty. Tällaisen laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

4.     Aseen kanssa liikuttaessa rata-alueella, pidetään lukot avattuna ja lippaat tyhjänä tai ase sijoitettuna suojakoteloon.

5.     Jos ampujia on enemmän kuin yksi toimii yksi ammuntojen johtajana ja vastaa turvallisuudesta sekä sääntöjen noudattamisesta.

6.     Ammuntojen ajaksi punainen varoituslippu on laitettava salkoon.

7.     Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu.

Lataa aseesi vasta, kun aiot ampua ja vain ampumapaikalla.

Ampumapaikalla pidä ase aina suunnattuna tauluille.

Älä käsittele asettasi, kun joku on ampumapaikan etupuolella tai maalialueella.

8.     Onnettomuuden sattuessa ensiapulaukku on ratakaapissa. Vakavan onnettomuuden sattuessa on apua hälytettävä numerosta 112.

RADAN KÄYTTÄJÄ

9.     Lopetettuasi ammunnan, laita ampuma-alustat paikoilleen. Kerää hylsyt hylsynkeräysastiaan, jos et ota niitä mukaasi.

10. Kerää roskat ja tyhjät patruunalaatikot roska-astiaan. Ota taulut pois.

11. Jos havaitset ratalaitteiden rikkoutuneen tai muita epäkohtia, ilmoita niistä ampumaradan hoitajalle (puh_ 040 5412 330).

Kaikki radan käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan ampumaradan sääntöjä.

 Kaikilla radalla ampuvilla tulee olla voimassa metsästyskortti tai ampumaharrastus vakuutus.

MUHOSTIE 88