Riistansuojelijat ry

METSÄSTYSOHJEET

Rauhoitusalueiden aluetunnus

2023-2024 Pienriistanpyyntialueen aluetunnus mobiililaitteiden maastosovelluksiin:  CR45ZJ8THK

KARTTAOTTEET SUURIMMISTA RAUHOITUSALUEISTA

Otsikkosi

Otsikkosi

Your headline

TYRNÄVÄN RIISTANSUOJELIJAT RY

JÄSENTIEDOTE JA SAALISKORTTI 2023-2024

RAUHOITUSALUEET:

Ängesleväjokivarsi:

Myllykoski (n. 1km Ylipään sillasta Honkakosken suuntaan) - pitäjäin raja Jokisillalla.

Jokivarsi; maantien ja joen välinen alue ja missä ei ole tietä jokivarressa 150 m

leveästi rannasta.

Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

Tyrnävänjokivarsi:

Saarela (n.1 km Mällisen sillasta ylöspäin) - pitäjäin raja Partaalla. Jokivarsi;

maantien ja joen välinen alue ja missä ei ole tietä jokivarressa 150 m leveästi

rannasta. Mällisen sillan yläpuoliset Mällisen perikunnan joenvarsipellot on vuokrattu

vain hirven pyyntiin. Jokivarressa pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu maanomistajan luvalla.

Kirkonkylän kaava-alueen ympäristö :

Isosuontie - Kivioja - Rämeen kotimetsä - Mikkolanmetsä – Kivioja-Härmäntie-Laanisen metsä - Mäläskän metsä ja pelto-välikanava - Korventie - Markuksenkuja. Katso karttaliite.

Korvenkylä:

                             Leppijärven ympäristö 200 m vesirajasta. Alueella vesilinnun pyynti kielletty.

Murron taajama:

Murrontie - Laholaisentie - 20 kv sähkölinja- kunnanraja -  Voitie - Tihi­sen linja – Isokankaan reunaa Metsähaantielle Ojakylään-Tulilantontie-Luonunginoja-Murrontie. Huomioitava, että Juurussuolla Kotakankaan alueella pellot ja niiden sisällä olevat metsäsaarekkeet on vuokrattu vain hirvenpyyntiin

Roustinkorven alue/Kukkolanvaara:

Kukkolanvaaralla sarkojen 28:127,32:45 ja 38:29 välinen alue pienriistan osalta

rauhoitettu. Alueella vedenottamo, jonka ympäristössä liikkumista on vältettävä.

Lisäksi tiloilla 9:29 sekä 5:38 on pienriistan metsästys kielletty.    

Venenevan luonnonsuojelualue: Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista 644/2017

                             Sallitut riistalajit:

-       Hirvi

-       Metsäjänis, metso, teeri ja pyy 20.9 alkaen

-       sinisorsa, tavi ja telkkä 20.9 alkaen

-       Minkki ja supikoira

Pienpetojen huomaamaton loukkupyynti on sallittu kaikilla rauhoitusalueilla maanomistajan luvalla. Loukkupyyntiin on oltava muutoinkin maanomistajan lupa.

Metsästysrajoitukset:

Kuvien (sepelkyyhky, hanhi) sijoittamisesta pelloille on oltava maanomistajan lupa. Autoja ei saa pysäköidä luvatta pelloille tai peltoteille kulun esteiksi. Yksityisteillä liikkumiseen on oltava myös maanomistajan lupa. Metsäkanalintujen peltopyynti on kielletty. Ennen sadon korjuuta metsästys viljelyksillä on kielletty.

Kauriin metsästys on kielletty Määttä 78:10 ja 78:14 alueilla.

Muista myös:

Siemenperunaviljelijöiden pelloilla liikkumista tulee välttää, sillä monet viljelijät eivät ole vuokranneet peltojaan tautien ja tuholaisten leviämisriskin vuoksi. Erityisesti Ängeslevällä pellot ovat suurelta osin rajatut metsästyksen ulkopuolelle.

Seuralle vuokratuilla alueilla olevat kuvat eivät merkitse paikan varausta kuvien omistajalle koko syksyksi.

Kuvien sijoittamisesta pyyntipaikoille tulee olla ehdottomasti maanomistajan lupa .

Ruokintapaikkojen perustamiselle tulee olla maanomistajan lupa. Ruokintapaikalle tulee laittaa yhteystiedot ruokintapaikan ylläpitäjästä

Liikkuminen aseiden kanssa asumusten lähipiirissä herättää metsästystä vastustavia mielialoja (metsästys kielletty 150 m lähempänä asumuksia). Lyijyhaulien käyttö vesilinnustuksessa on kielletty.

Seuran kortti oikeuttaa metsästykseen vain seuralle vuokratuilla alueilla.

Ruuti- ja juomahylsyt kerättävä talteen, ei luontoon (erityisesti pelloilta; vaarallisia eläinten rehussa).

Osoitteen muutokset tulee ilmoittaa taloudenhoitajalle tai sihteesille vuosittain 15.7. mennessä, jotta jäsenkortit saapuvat oikeaan osoitteeseen. Jäsenkortin maksamatta jättäminen johtaa jäsenyyden lakkaamiseen.

Sihteerillä myytävänä alueen karttoja 1:100 000 30€/kpl.

Vältettävä ajoneuvoilla liikkumista peltoteillä

Karttakopiot suurimmista rauhoitusalueista on tämän tiedotteen liitteenä.

2023-2024 Pienriistanpyyntialueen aluetunnus mobiililaitteiden maastosovelluksiin:  CR45ZJ8THK

Metsästysajat:

Metsähanhi Maa- ja Metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti rauhoitettu. Metsäkanalinnut; metsästysajat ilmoitetaan osoitteessa www.riista.fi ja sanomalehdissä ennen metsästyskauden alkua (muista tarkistaa ennen jahtia). Muun riistan suhteen riistakeskuksen määräämät ajat, metsästysajat näkyvät heinäkuun Metsästäjä lehdessä.

Rauhoitetut lajit:

Peltopyy ja riekko sekä naaras fasaani 1.12. saakka.

Saaliskiintiöt:

Teeri 5 kpl, Fasaani 1 kpl, Metsäpyy 3 kpl ja Metso/Koppelo 1 kpl. Jänikselle/rusakolle ei kiintiötä.

Vieraskortti:

                             Vieraskortin hinta 20 euroa/vrk ja 70 € viikko. Vieraskortteja myydään vain vesilinnuille, kyyhkyselle ja jäniksille/rusakoille, ei metsäkanalinnun eikä fasaanin pyyntiin.

                             Majava ja pienpedot 60 € /kausi.

                             Vieraan mukana oltava aina seuran jäsen, joka vastaa vieraastaan. Ei koske majavan pyyntiä. Seuranjäsen voi maksaa vierasluvan myös verkkopankin kautta seuran tilille, jolloin viestiin laitetaan isännän ja vieraan nimi sekä metsästyspäivä ja kellonaika.

                      PANKKIYHTEYS VIERASKORTIN MAKSULLE:

                      TILINIMERO: FI8554830120012724

                      SAAJA: Tyrnävän Riistansuojelijat Ry

HUOM !!!!

SEURAN JÄSENMAKSU MAKSETAAN LASKUSSA OLEVAA TILI- JA VIITENUMEROA KÄYTTEN METSÄSTÄJÄLIITON TILILLE.

JÄSENMAKSUA EI MAKSETA SEURAN TILILLE!!!

SAALISKORTTI 2023-2024       Metsästäjän nimi:______________________________________

Riistalaji                                          Saalis

Metso                                               _____                                                

Koppelo                                             _____

Teeri naaras                                      _____

Teeri uros____________________

Metsäpyy                                         _____

Fasaani                                             _____

Kyyhky                                              _____

Hanhi                                                _____

Heinäsorsa                                        _____

Tavi                                                   _____

Telkkä                                               _____

Muut vesil.                                       _____

Jänis                                                  _____

Rusakko                                            _____

Kettu                                                 _____

Näätä                                                _____

Mäyrä                                               _____

Vieraslajit:

Minkki                                              _____

Supi                                                   _____

Piisami                                              _____

Muuta?

Viljelyksille ja puutarhoille tuhoa aiheuttavien riistalajien sekä rauhoittamattomien lajien huomaamaton pyynti rauhoitusalueilta on maanomistajan pyynnöstä sallittua. Tähän pyyntiin tarvitaan erikseen seuran puheenjohtajan lupa.

Saalistietojen ensisijainen ilmoituskanava on Oma riista-palvelu . Palvelun käyttäjäksi pääsee ilmoittamalla Pasi Suotulalle tai sihteerille metsästäjänumero. Kutsu palvelun käyttäjäksi tulee hyväksyä tämän jälkeen Oma riista-palvelussa. Mikäli palvelu ei ole käytössä palautetaan saalistiedot palautettava tällä lomakkeella 31.3.2024 mennessä sihteerille.

Juha Vikiö

Tulilantontie 10

91800 Tyrnävä

Riistansuojelijoiden kotisivut:  http:www.simplesite.com/riistansuojelijat/

Jäsenten tulisi ilmoittaa taloudenhoitajalle (mariniss@netti.fi) sähköpostiosoitteensa sähköistä laskutusjärjestelmää varten. 

Oikeus pyydystää ja tappaa rauhoittamaton eläin .
Alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai
tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin. Tämä oikeus hänellä on silloinkin, kun metsästysoikeus alueella on metsästysvuokrasopimuksella luovutettu toiselle.

Oikeus pyydystää tai tappaa rauhoittamaton eläin on myös rakennuksen omistajalla tai haltijalla, jos rauhoittamaton eläin tavataan rakennuksessa tai sen pihapiirissä, sekä metsästysvuokraoikeuden haltijalla ja metsästysluvan saaneella, jollei vuokrasopimuksesta tai luvasta muuta johdu.
 

Emakko nuolukivellä 2013 - Pasi Suotula

Your headline

Pellot joita ei vuokrattu

Tila

Rek.nro

Omistaja

Heikkilä

19:48

Heikkilä Antti

Risteli

57:59

Kylen Janne

Kukkola

160:1

Leskinen Jouko

Koskela

41:52

Markus Arto

Kuusela

42:17

Markus Heikki

Törmälä

8:14

Matinolli Risto

Männikkö

51:3

Männikkö Esko

Uusi Siira

4:17

Siira Sakari ja Juho

Lisä-Niemi

66:23

Siira Sakari ja Juho

Yli-Kotila

107:3

Fyrsten Jani

Alakontti

58:7

Heinola Risto

Heinola

63:17

Heinola Risto

Rekinen

63:18

Heinola Risto

Pietilä

119:4

Kaitera Antti

MAAT VUOKRATTU VAIN HIRVENPYYNTIIN


Herrala

13:18

Saikkonen Paavo

Mukala

51:14

Tuppurainen Matti

Kankaannokka

194:0

Tuppurainen Matti

Järvennokka

151:1

Tuppurainen Matti

Lisäalue

7:25

Tuppurainen Matti

Kivimaantaus

194:0

Tuppurainen Matti

Autio

194:2

Tuppurainen Matti

Rauhionkangas

7:32

Tuppurainen Matti

Lisä-Happonen

65:0

Happonen Annikki

Ämmännapa

859-402-19-38

Lipponen Kari


METSÄTORPPA

859-401-27-11

Heikki Kössö

KORPI

859-401-32-46

Heikki Kössö

TEERIKANGAS

859-401-59-11

Heikki Kössö

YLIJAAKOLA

859-401-27-100

Heikki Kössö

859-401-27-100
Loppukiri

129:13

Rauhio Ari

Alanko

47:16

Rauhio Ari

Mettälä

27:4

Rauhio Ari

Pakola

53:1

Rauhio Ari

Riiski

29:25

Rauhio Ari

Sopukka

29:5

Rauhio Ari