Riistansuojelijat ry

TULEVAA TOIMINTAA

Kesäkokouksessa pienpetokampanjaan osallistuneiden kesken arvotut 100 € lahjakortit Rauta-Suotulaan voittivat: Katja Ojala, Jukka Ojala ja Juho Seppänen

 

KAURIIN KAATOLUVAT

Hirvilupien jakokokouksessa arvottiin kauriinpyyntiin halukkaiden kesken 5 aikaisen ja 5 vasan kaatolupaa. Arvonnassa onni suosi seuraavia:

Aikuisen lupa: Ville Ojala, Teuvo Karhu, Markku Hartikka, Reijo Kylli ja Seppo Heikura

Vasan lupa: Tomas Seppänen, Matti Riikola, Jarno Honkakoski, Atte Leskinen ja Juha Vikiö.

Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite. Luvan saajan on itse osallistuttava pyyntitapahtumaan.

HIRVILUPIEN JAKOKOKOUS

Kokous pidetään 31.8 Riistalassa klo 18:00 alkaen. Kauriin pyyntiin haluavat ilmoittautumiset puheenjohtajalle tai sihteerille 29.8 mennessä.

-Johtokunta-

KESÄKOKOUS

Riistansuojelijoiden kesäkokous pidetään Riistalassa 12.7 klo 18:30 alkaen kahvituksella, kokous 19:00. Käsitellään sääntöjen mukaiset kesäkokouksen asiat. Pienpetokilpailuun osallistujat ilmoitukset ennen kokousta sihteerille tai puheenjohtajalle.

-Johtokunta-

TALKOOT


Ampumaradan siivous- ja kunnostustalkoot 15.6.2023 klo 15:00 alkaen. Kunnostetaan ja siivotaan rata-aluetta. Työkaluja mukaan.

  • Johtokunta-

KAURISLUVAT

Hirvilupien jakokokouksessa arvotut kauriiden pyyntiluvat jakautuivat seuraavasti:

Aikuisen pyyntilupa: Johannes Pajala, Teuvo Karhu ja Hannu Kylli

Vasan pyyntilupa: Arttu Ojala, Janne Kemppainen ja Antton Kokkonen.

 

Pyyntiluvan saaneilla on talviruokintavelvoite.

Ruokintapaikkojen perustamiselle tulee olla maanomistajanlupa.

Katso lisää metsästysohjeet välilehdeltä.

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous Riistalassa torstaina 16.2.2023. Kahvit 18:30 alkaen ja kokous 19:00. Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

-Johtokunta 31.1.2023-

Kesäkokouksessa myönnettiin 100 € lahjakortit Rauta Suotulaan pienpeto- ja haitallisten vieraslajienpyyntiin osallistuneille Sakari Lumijärvelle, Toivo Tuppuraiselle ja Jussi Veijolalle.

Kauriin pyyntiin haluavien tulee ilmoittautua sihteerille tai puheenjohtajalle 29.8.2022 mennessä. Luvat 3 aikaista ja 3 vasaa arvotaan hirvilupien jakokokouksessa 31.8.2022. Luvan saaneilla on talviruokintavelvoite

KESÄKOKOUS

Kesäkokous Riistalassa 1.8.2022 klo. 18:30, kahvit 18:00 alkaen.  Käsitellään kesäkokouksen mukaiset asiat.

Pienpetokilpailuun ilmoittautumiset puheenjohtajalle tai sihteerille ennen kokousta.

-Johtokunta 7.7.2022

VUOSIKOKOUS

Vuosikokous Riistalassa tiistaina 26.4.2022. Kahvit 18:30 alkaen ja kokous 19:00. Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

-Johtokunta 7.4.2022-

JÄSENMAKSUT JA -KIRJEET

Jäsenmaksut ja -kirjeet on lähetetty/laitettu maksuun 4.8.2021. Osalle, jotka ovat sähköpostiosoitteen ilmoittaneet, lasku ja jäsenkirje tulevat sähköpostiin. Tarkistakaa myös roskapostit. Muille lähetykset tulevat perinteisenä postikantona. Lasku toimii jäsenkorttina. KÄYTTÄKÄÄ LASKUSSA OLEVAA TILI- JA VIITENUMEROA.

Ilmoitelkaa sähköpostiosoitteita taloudenhoitajalle (mariniss@netti.fi) tai sihteerille, niin saadaan enemmän jäseniä sähköisten järjestelmien piiriin.

Metsästyskauden kynnyksellä on syytä palautella mieliin maanomistajien kunnioitus. Pitäkää huoli että metsästys tapahtuu moitteettomasti, käyttäydytään asiamukaisesti sekä huomioidaan myös toiset metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat.

Oma riista-palvelu

Oma riista-palvelu on käytössä kaikille jäsenille. Jos seuran jäsen haluaa Oma riista-palvelun käyttöönsä, tulee hänen ilmoittaa metsästäjänumeronsa sihteerille tai Pasi Suotulalle tyrnava@rhy.riista.fi

Kutsu palvelun käyttäjäksi tulee hyväksyä tämän jälkeen Oma riista-palvelussa.

Vastuuhenkilöitä haulikkoammuntoihin kaivataan

Haulikkoradan ympäristölupaehtojen mukaan haulikkoradalla ammuttaessa tulee ammunnoilla olla vastuuhenkilö vastaavalla tavalla, kuin hirviradallakin harjoitusammunnoissa. Vastuuhenkilö tarvitaan jokaiselle kesäkaudella osoitetulle ampumapäivälle kesä-elokuu väliselle ajalle. Jotta ammunnat saadaan järjestettyä suunnitellulla tavalla, tarvitaan jokaiselle ampumapäivälle tiistaille ja torstaille vastuuhenkilöt kesäkauden ammuntoihin. Jotta kuormitusta vastuuhenkilöiden osalta saadaan jaettua mahdollisimman tasaisesti, vastuuhenkilöitä tarvitaan vähintään 25. Vastuuhenkilöille järjestetään koulutusta ennen ammuntojen aloittamista.  Halukkaat voivat ilmoittautua Mikko Mäläskälle (p:0400-500002) 4.5.2018 mennessä. Mikäli riittävää määrää vastuuhenkilöitä ei saada ammuntojen järjestämiseen, ammuntoja voidaan joutua peruuttamaan.

 - Johtokunta 4/2018

MYYNNISSÄ

Myynnissä

Metsästysalueen kartta 1:100000 saatavissa sihteeriltä omakustannushintaan 25 euroa kappale.
Karttaan merkitty suurimmat rauhoitusalueet ja rajat sillä tarkkuudella kuin tähän mittakaavaan voi tehdä.